Brochure ‘Welke verhalen vertellen we?’ uit

Op 23 januari 2020 kwamen onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen en medewerkers van Rijkwaterstaat en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging samen. Het doel van de bijeenkomst was om kennis op het gebied van de cultuur- en waterstaatsgeschiedenis, communicatie en bestuurskunde met elkaar te verbinden. Om de huidige debatten rond de zeespiegelstijging te begrijpen, moet je namelijk een duik nemen in het verleden.

Nederland bestaat door duinen,dijken, overstromingen en inpolderingen. Maar Nederland bestaat ook, als idee, door de verhalen die we over deze natuurlijke fenomenen en technologische ingrepen vertellen. Deze verhalen over water en land hebben een geschiedenis. De communicatiemedewerkers, journalisten en burgers van nu grijpen soms terug op narratieven die al door dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw, of eerder, werden verteld.

De bijeenkomst leidde tot een brochure: Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. In drie essays en vier interviews leggen experts uit verschillende organisaties en academische disciplines verbanden tussen het verleden en heden, met het oog op een klimaatbestendige toekomst. De centrale vraag: welke strategieën zijn effectief in de communicatie rondom zeespiegelstijging?

Historische rampliederen op cd: steun de crowdfundingsactie

In ons historische onderzoek naar de verwerking van rampen in Nederland stuitten we op liederen over branden, overstromingen, droogte en insectenplagen. In samenwerking met het Utrechtse muziekgezelschap Camerata Trajectina wordt nu gewerkt nu aan een cd waarmee deze traditie van het Nederlandstalige ramplied tot leven wordt gewekt. Om de rampliederen voor iedereen beschikbaar te maken, is samen met het Radboud Fonds een crowdfundcampagne gestart. Doneer hier!

Voor meer informatie, zie deze pagina.

Podcast ‘De ontwrichting van de maatschappij’

Rijksmuseum Boerhaave is begonnnen met een podcastserie. Lotte Jensen was te gast in de eerste aflevering die hier terug te luisteren is.

Deze eerste aflevering van de podcastserie Besmet! gaat over de veranderingen in de samenleving tijdens een pandemie. Psychiater en filosoof Damiaan Denys en hoogleraar literatuur- en cultuurgeschiedenis Lotte Jensen vertellen over de opvallende gevolgen. Welke impact heeft een crisis van deze omvang op de mens? En wat kunnen we leren van de uitbraak die we nu zelf meemaken?