Pas verschenen bij Amsterdam University Press:

Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Dubbeldik themanummer De Moderne Tijd (nr. 3-4, 2020) onder gastredactie van Lotte Jensen

Het historische onderzoek naar rampen en rampverwerking heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. Door de dreiging van klimaatrampen en pandemieën groeit het besef dat rampen een grote en vaak blijvende invloed hebben op de ontwikkeling van lokale en nationale gemeenschappen.

Ook in de periode 1780-1940 deden zich ook tal van rampen in Nederland voor, die een ontwrichtende invloed hadden op de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan de Leidse buskruitramp van 1807, de verschillende cholera-uitbraken en de grootschalige rivieroverstromingen van 1809, 1820, 1855 en 1861. In de koloniën waren rampen als vulkaanuitbarstingen en watersnoden terugkerende fenomenen.

Crisis en catastrofe gaat in op de invloed van deze catastrofes op het geloof in God, solidariteit en liefdadigheid, en lokale en nationale identiteitsvorming. Ook is er aandacht voor de culturele representatie van rampen in literatuur, schilderijen en gedenkboeken.

Met een inleiding van Lotte Jensen en bijdragen van Hans Beelen, Erica Boersma, Ron Brand, Jan Wim Buisman, Judith Bosnak & Rick Honings, Lotte Jensen, Marita Mathijsen, Fons Meijer, Arti Ponsen, Ruben Ros, Alicia Schrikker & Sander Tetteroo

De bundel is ook als boekuitgave te bestellen via: https://www.walburgpers.nl/nl/book/9789463722568/crisis-en-catastrofe?redirect=aup