Wie de huidige coronapandemie wil oplossen kan dat niet louter met een biomedische en technische aanpak. Vier Nederlandse historici pleiten voor een benadering die ook rekening houdt met de sociale, culturele, economische en psychologische dimensies van de samenleving. De geschiedenis dient daarbij als gereedschapskist, want uit het verleden halen we lessen en inzichten die we vandaag nog kunnen gebruiken om de pandemie te verslaan. Lees hier het artikel dat Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff en Catrien Santing schreven in De Lage Landen (gepubliceerd 1 april 2021).