Op 7 juni organiseren we een multidisciplinair symposium over water. Water heeft allerlei functies in de samenleving: het is een bron van leven, maar het kan ook een bedreiging vormen als gebieden door overstromingen getroffen worden. Water heeft ook talloze kunstenaars door de eeuwen heen geïnspireerd. Sprekers van verschillende achtergronden buigen zich over het fenomeen water en de rol ervan in onze cultuur en daarbuiten. Klik hier voor het volledige programma.

De toegang is gratis. Wel graag even aanmelden bij Lotte Jensen (l.jensen@let.ru.nl) voor 1 juni 2018.