Op 23 januari 2020 kwamen onderzoekers aan de Radboud Universiteit Nijmegen en medewerkers van Rijkwaterstaat en het Kennisprogramma Zeespiegelstijging samen. Het doel van de bijeenkomst was om kennis op het gebied van de cultuur- en waterstaatsgeschiedenis, communicatie en bestuurskunde met elkaar te verbinden. Om de huidige debatten rond de zeespiegelstijging te begrijpen, moet je namelijk een duik nemen in het verleden.

Nederland bestaat door duinen,dijken, overstromingen en inpolderingen. Maar Nederland bestaat ook, als idee, door de verhalen die we over deze natuurlijke fenomenen en technologische ingrepen vertellen. Deze verhalen over water en land hebben een geschiedenis. De communicatiemedewerkers, journalisten en burgers van nu grijpen soms terug op narratieven die al door dichters en schrijvers in de zeventiende eeuw, of eerder, werden verteld.

De bijeenkomst leidde tot een brochure: Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging. In drie essays en vier interviews leggen experts uit verschillende organisaties en academische disciplines verbanden tussen het verleden en heden, met het oog op een klimaatbestendige toekomst. De centrale vraag: welke strategieën zijn effectief in de communicatie rondom zeespiegelstijging?