In oktober 2022 is het thema van de Maand van de Geschiedenis ‘Wat een ramp’. Om hier alvast bij stil te staan schreef Lotte Jensen een essay op de website van de Maand van de Geschiedenis met de titel ‘Veerkracht en kwetsbaarheid. Rampen in historisch perspectief’. Dit essay is hier te lezen.