Lotte Jensen  (1972) is hoogleraar Nederlandse Literatuur en Cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen en leidt Dealing with DisastersZij houdt zich onder meer bezig met de vorming van nationale identiteit, vrouwelijke schrijvers, Nederlands theater en persgeschiedenis in de periode 1600-1850. Jensen is promotor van de vier promotietrajecten en bereidt een monografie voor over Nederlandse rampengeschiedenis. Voor meer informatie, ga naar haar persoonlijke website. (l.jensen@let.ru.nl)

Hanneke van Asperen (1974) is kunsthistorica. Ze promoveerde aan de Radboud Universiteit en werkte als postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg. In deze laatste hoedanigheid hield zij zich bezig met afbeeldingen van liefdadigheid en de manier waarop deze contemporaine ideeën over liefde en goedheid weerspiegelden. Van Asperen is tevens geïnteresseerd in middeleeuwse bedevaartsouvernirs en religieuze manuscripten. Haar huidige onderzoek richt zich op de afbeeldingen van natuurrampen, voornamelijk uit de Lage Landen. (h.vanasperen@let.ru.nl)

Adriaan Duiveman (1993) voltooide zijn bachelorstudie in Geschiedenis (2014) en zijn onderzoeksmaster in Moderne Geschiedenis en Internationale Betrekkingen (2016) aan de Universiteit van Groningen, beidecum laude.Gedurende zijn masterprogramma specialiseerde hij zich in vroegmoderne cultuurgeschiedenis en studeerde hij tevens aan de Universiteit van Uppsala (Zweden). Na zijn afstuderen werkte Duiveman als coördinator bij het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek Groningen (ICOG). Zijn promotieonderzoek richt zich op rampen en identiteitsvorming in de achttiende eeuw. (a.duiveman@let.ru.nl.)

Marieke van Egeraat (1992) voltooide de onderzoeksmaster Historical Studies aan de Radboud Universiteit in 2017, cum laude.Gedurende haar masterprogramma richtte zij zich op de nieuwsindustrie in de Republiek. Tevens liep zij stage aan het Huygens ING (Amsterdam) en de Universal Short Title Catalogue (St. Andrews, Schotland). Haar promotieonderzoek richt zich op de invloed van rampen in de Lage Landen tussen 1517 en 1609. (m.vanegeraat@let.ru.nl)

Fons Meijer (1994) voltooide de bachelor Geschiedenis (2015) en de researchmaster Historical Studies (2017) aan de Radboud Universiteit, beidecum laude.Hij heeft zich gedurende zijn studie beziggehouden met 19e en 20-eeuwse politieke en sociale geschiedenis van West-Europa. Tussen september 2016 en februari 2017 studeerde hij tevens aan de Universiteit van Sheffield (UK). Zijn promotieonderzoek Zijn promotie-onderzoek richt zich op de impact van rampen in Nederland in de negentiende eeuw (1807-1890). Voor meer informatie, bezoek zijn persoonlijke websitepersoonlijke website. (f.meijer@let.ru.nl)

Lilian Nijhuis (1995) voltooide de bachelor Nederlandse Taal en Cultuur (2016) en de researchmaster Literary Studies (2017) aan de Radboud Universiteit, beidecum laude.Tijdens haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in vroegmoderne Nederlandse literatuur, vooral die van de zeventiende eeuw. Zij houdt zich bezig met de relatie tussen literatuur en politiek, de receptie van de oudheid, intertextualiteit en theater. Haar promotieonderzoek Haar promotie-onderzoek richt zich op de invloed van rampen en het omgaan met crisis in de Republiek van de zeventiende eeuw. (l.nijhuis@let.ru.nl)

Van links naar rechts: Hanneke van Asperen, Lilian Nijhuis, Lotte Jensen, Fons Meijer, Adriaan Duiveman en Marieke van Egeraat.