Hoe gemeenschappen verschillende identiteiten, zowel op lokaal als op nationaal niveau, ontwikkelen en wat deze gemeenschappen bij elkaar houdt zijn vragen van groot historisch belang. Recent onderzoek heeft de neiging om het onderzoek te concentreren op politiek, met name oorlog en conflict, als beslissende factoren in processen van gemeenschapsvorming. Dit project ontwikkelt een nieuwe aanpak door processen van identiteitsvorming te bestuderen aan de hand van perspectieven uit de rampenstudies. Het idee is dat identiteitsvorming alleen begrepen kan worden door rekening te houden met de impact van rampen (overstromingen, stormen, hongersnoden, epidemieën, etc.) op deze identiteitsvorming.

Het project onderzoekt de manieren waarop lokale en nationale identiteiten zijn gevormd in reactie op natuurrampen in de Nederlanden, beginnend met de Sint Elizabethsvloed in 1421 en eindigend met de Strenge Winter van 1890. Door de media-aandacht voor deze rampen te bestuderen, hopen we beter te begrijpen hoe de Nederlandse samenleving omging met rampen in het verleden. Wij denken dat rampen zorgden voor sterke gemeenschappen en dat ze een centrale rol speelden in de vorming van lokale en nationale identiteit. Dit onderzoeken we door de verschillende reacties in verschillende media (schilderijen, prenten, kranten, tijdschriften, pamfletten, liedjes, kronieken) in kaart te brengen. Een diachrone aanpak stelt ons in staat om niet alleen historische veranderingen te traceren, maar ook om terugkerende thema's te ontdekken, zoals de strijd tegen het water.

Dit project ontwikkelt een nieuwe aanpak voor identiteitsstudies door longitudinaal historisch onderzoek naar rampen te combineren met een innovatief interdisciplinair theoretisch framework, gebaseerd op inzichten uit vier interdisciplinaire velden van onderzoek: mediastudies, literatuurstudie, nationalisme-studies en herinneringsstudie. Gebruikmakend van nieuw bronnenmateriaal is dit project de eerste die lokale en nationale 'imagined communities' blootlegt, die gevormd werden door het medialandschap voor de opkomst van de massamedia zoals film en televisie.