Publicaties

2022

 • Fons Meijer, Verbonden door rampspoed. Rampen en natievorming in negentiende-eeuws Nederland (Hilversum 2022). Available here.
 • Marguérite Corporaal & Lotte Jensen, ‘”But most brothers when in misfortune”. A transnational approach to natural disasters’. In: Nineteenth-Century Contexts 44:3, 265-283. DOI: https://doi.org/10.1080/08905495.2022.2084959
 • Fons Meijer, ‘Nationale rampen. Het ontstaan van een nationale communicatiegemeenschap rond rampen in Nederland in de negentiende eeuw’, Ex Tempore 41:1 (2022), 22-39.
 • Lotte Jensen, Hanneke van Asperen, Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer en Lilian Nijhuis, ‘Appropriating disasters. A framework for cultural historical research on catastrophes in Europe, 1500-1900’, Journal of Historical Geography 76 (2022), 34-41. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhg.2022.03.001

2021

 • Adriaan Duiveman, ‘Kindled by Catastrophe: Fire Disasters and Cultural Representations of Solidarity in the Late Dutch Republic,’ Early Modern Low Countries 5:2, 306–331. DOI: https://doi.org/10.51750/emlc11336 
 • Lotte Jensen, ‘Culturele veerkracht. Lessen uit de vroegere cholera-epidemieën voor de huidige coronacrisis’. In: Nooit meer dansen? De veilige stad in tijden van pandemie​. Onder redactie van Marieke Winkler, Marijke Malsch en Jan Willem Sap (Amsterdam: Boom), 241-265.
 • Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (De Bezige Bij: Amsterdam, 2021).
 • Lotte Jensen, ”De zee, die brult van toorn’. De verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed in de literatuur’, in: Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (De Bezige Bij: Amsterdam, 2021), 99-131.
 • Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen, ‘De Sint-Elisabethsvloed in woord en beeld. Een inleiding’, in: Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (De Bezige Bij: Amsterdam, 2021), 11-23.
 • Hanneke van Asperen, ‘Dordrecht aan de horizon. Veranderingen in de visuele verbeelding van de Sint-Elisabethsvloed’, in: Hanneke van Asperen, Marianne Eekhout en Lotte Jensen (red.), De grote en vreeselike vloed. De Sint-Elisabethsvloed 1421-2021 (De Bezige Bij: Amsterdam, 2021), 27-47.
 • Adriaan Duiveman, ‘Vrije ruimte voor onze vrije tijd: ‘Aan zee’ van Martin Hendriksma’, in: De lage landen Themanummer Water: vloek en zegen, 3 (2021). Read here. 
 • Lotte Jensen, ‘Hoe kwetsbaarheid en trots het wij-gevoel versterken. De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’, in: De lage landen Themanummer Water: vloek en zegen, 3 (2021), 10-19. Read here.
 • Lotte Jensen, ‘Floods as shapers of Dutch cultural identity: media, theories, practices’, in: Water History 3, 217–233. DOI: https://doi.org/10.1007/s12685-021-00282-8
 • Lotte Jensen, ‘Het kindje in de wieg. Een iconisch beeld uit de Sint-Elisabethsvloed’, Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis 30:1 (2021), 4-12. Download here.
 • Beatrice de Graaf, Lotte Jensen, Rina Knoeff and Catrien Santing, ‘Dancing with death. A historical perspective on coping with Covid-19’, Risk, Hazards & Crisis in Public Policy (2021). Download here.
 • Lotte Jensen, Hanneke van Asperen, Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer and Lilian Nijhuis, ‘Omgaan met rampen in Nederland door de eeuwen heen: de rol van culturele media bij gemeenschapsvorming’, Neerlandica Wratislaviensia 30 (2020), 43-59. Download here.
 • Lotte Jensen, ‘De schoonheid van een ramp. De culturele verbeelding van de watersnood van 1799’, Vooys 39:1 (2021), 6-17. Download here.
 • Lotte Jensen, ‘Droogte, aardbevingen en watersnood. De omgang met natuurverschijnselen, 1400-1800’, Leidschrift 36:1 (2021), 7-16.
 • Lotte Jensen, ‘Dichtende verslaggevers: watersnoodliteratuur in de achttiende eeuw’, Leidschrift 36:1 (2021), 17-34.
 • Marieke van Egeraat, ”Seer groot gerucht, butsen, schudden en geruijs’: aardbevingen in de Lage Landen’, Leidschrift 36:1 (2021), 35-52.

2020

 • Adriaan Duiveman and Lotte Jensen, ‘Nieuwe waterverhalen moeten wortelen in ons verleden’. In: Water Governance (2020) 3, 56-58. Online here.
 • Fons Meijer, ‘Nederlandse vorsten in tijden van rampspoed sinds Lodewijk Napoleon’, in: Lotte Jensen (red.), Napoleons nalatenschap. Sporen in de Nederlandse samenleving (Amsterdam: De Bezige Bij, 2020), 188-200.
 • Fons Meijer, ‘Vorst in het vizier. Nationalisme en de verbeelding van de Oranjes na rampen in de negentiende eeuw’, in: Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 3-4 (2020), 294-320. Open access.
 • Lotte Jensen (red.), Crisis en catastrofe. De Nederlandse omgang met rampen in de lange negentiende eeuw. Themanummer De Moderne Tijd 3-4 (2020). Open access.
 • Marieke van Egeraat en Hanneke van Asperen, ‘’Wat dat sy ons bedien’. Walvisstrandingen in pamflet en prent rond 1600’, De Zeventiende Eeuw (Jaarboek 2020), 119-137.
 • Lotte Jensen en Adriaan Duiveman (red.), Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging (Nijmegen 2020), download here. 
 • Hanneke van Asperen, “Disaster and Discord: Romeyn de Hooghe and the Dutch State of Ruination in 1675,” Dutch Crossing, DOI: 10.1080/03096564.2020.1809285 (11 September 2020) [online publication].
 • Lotte Jensen, ‘Om Hollands rampen tranen plengen. Watersnoodpoëzie van Katharina Wilhelmina Schweikhardt’. In: Een sublieme nalatenschap. De erfenis van Willem Bilderdijk. Onder redactie van Rick Honings & Gert-Jan Johannes. Leiden: Leiden University Press, 2020, 157-165, 264-265.
 • Hanneke van Asperen, ‘Nothing Else Than Decay: Theodoor van der Schuer’s Allegory of Human Deprivation for Leiden’s Plague Hospital’, Journal of Historians of Netherlandish Art 12:2 (2020) DOI:  https://doi.org/10.5092/jhna.12.2.4

2019

 • Lotte Jensen, ‘Zingen om het hoofd boven water te houden. Overstromingen en de Nederlandse liedcultuur’, in: Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis 28:2 (2019), 78-91.
 • Hanneke van Asperen, ‘Catastrophes on Stage: Interurban Connections in Disaster Prints of the Late Eighteenth Century’, in: Visual Resources: an international journal on images and their uses (2019). DOI: https://doi.org/10.1080/01973762.2019.1681174.
 • Lotte Jensen, ‘Zingen over rampen. Het lied als nieuwsverspreider en troostverschaffer’. In: Kleio 6 (November 2019), 4-9.
 • Adriaan Duiveman, ‘Praying for (the) Community: Disasters, Ritual and Solidarity in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, Cultural and Social History (2019). DOI: https://doi.org/10.1080/14780038.2019.1674619.
 • Lotte Jensen, ‘De grootste dijkbreukzanger van Nederland: Marco Borsato of Hendrik Tollens?’. In: Wat mijn oog doet glinsteren. Een liber amicorum voor Dick Welsink. Samenstelling: Daan Cartens en Bertram Mourits. The Hague 2019, 133-141​, online publicatie.
 • Lotte Jensen, ‘Traanrijk en Troosthart. Zingen over watersnoodrampen in de achttiende eeuw’, Mededelingen van de Stichting Jacob Campo Weyerman 42 (2019) 1, 1-10.
 • Lotte Jensen, ‘Disaster upon disaster inflicted on the Dutch. Singing about natural disasters in the Netherlands, 1600-1900, BMGN-LCHR 134 (2019) 2, 45-70. DOI: http://doi.org/10.18352/bmgn-lchr.10449.
 • Lotte Jensen, ‘Een onbekende variant van het Wilhelmus: het Watersnood-Wilhelmus uit 1881’. In: Nieuw Letterkundig Magazijn (18 juni 2019), Online publicatie.
 • Fons Meijer and Adriaan Duiveman, ‘Hoe historici de natuurramp ontdekten’, Historici.nl (9 mei 2019), Online publicatie.
 • Lilian Nijhuis, ‘Het veranderlijke water’, Website Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (22 februari 2019), online publicatie.
 • Adriaan Duiveman, ‘De polder als eeuwig slagveld: Landschap, waterbeheer en militaire metaforiek’, Groniek 51 (2019), 103-111.
 • Hanneke van Asperen, ‘Charity after the Flood: The Rijksmuseum’s St Elizabeth and St Elizabeth’s Flood Altar Wings’, The Rijksmuseum Bulletin 67:1 (2019), 36-59. www.jstor.org/stable/26605048 

2018

 • Lotte Jensen, Wij tegen het water. Een eeuwenoude strijd (Vantilt: Nijmegen, 2018). Bestel hier.
 • Lotte Jensen, ‘2017. Orkaan Irma en nationale liefdadigheid’. In: Wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Marjolein ‘t Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Lex Heerma van Voss, Leo Lucassen and Jeroen Touwen. Amsterdam 2018,726-731.
 • Lotte Jensen, ‘1717. De Kerstvloed en de strijd tegen het water’. In: Wereldgeschiedenis van Nederland. Onder redactie van Marjolein ‘t Hart, Karel Davids, Karwan Fatah-Black, Lex Heerma van Voss, Leo Lucassen and Jeroen Touwen. Amsterdam 2018, 311-316.
 • Lotte Jensen, ‘Van overstromingen tot sprinkhanenplagen. Nieuw onderzoek naar rampen in Nederland’, Vaktaal 31 (2018) 2, 17-18.
 • Lotte Jensen, “‘Wat moet ons Nederland al lyden”. Zingen over rampen’, Geschiedenis Magazine 53 (2018) 3, 32-34.
 • Adriaan Duiveman, Marieke van Egeraat, Fons Meijer en Lilian Nijhuis, ‘Eric Wiebes is nog lang geen Lodewijk Napoleon’, Weblog Over de Muur (7 March 2018), online publicatie.

2016

 • Lotte Jensen, ‘”See Our Succumbing Fatherland, Overwhelmed by Disaster, Woe and Strife”. Coping with Crisis during the Reign of Louis Bonaparte’, Dutch Crossing. Journal of Low Country Studies 40:2 (2016), 151-164, Open access.

Lezingen

2020

 • Marieke van Egeraat, ‘Tegen de stroom in. Discussies over een overstroming in Leuven (1573)’, Studiedag Middeleeuwen, Radboud University Nijmegen, 6 March 2020.
 • Adriaan Duiveman, ‘Shaped by storms, spades, and stories: Water management, Chaoskampf, and religion in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, BSECS 49th Annual Conference ‘Natural, Unnatural and Supernatural’, St Hugh’s College, Oxford, UK, 9 January 2020.

2019

 • Fons Meijer, ‘Vorst in het vizier. Beeldvorming rond Oranjemonarchen na rampen, 1815-1948’ , Conference De Moderne Tijd 2019: ‘Rampzalig Nederland. De omgang met rampen in Nederland en Vlaanderen, 1780-1940’, University of Amsterdam, 20 December 2019.
 • Adriaan Duiveman, ‘De polder als eeuwig slagveld: Waarom ons nationale verhaal moet veranderen’, KennisCafé: Wetenschappers over de 2020’s, De Balie, Amsterdam, 16 December 2019. https://vimeo.com/379786186#t=4144s
 • Lotte Jensen, ‘Watersnoodliederen, vroeger en nu’, Lecture for Delta commissioner and staff, Prinsjesdag Den Haag, 17 September 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Het water als vriend en vijand’, Opening Nationale Monumentendag, De Nieuwe Kerk, Zierikzee, 12 September 2019.
 • Hanneke van Asperen, ‘Van twist in de Republiek naar storm op de Zuiderzee’, De Zeventiende Eeuw congres, Antwerp, 30 August 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘God of wereld? Naar wie te wijzen na afloop van een ramp?’, De Zeventiende Eeuw congres, Antwerp, 30 August 2019.
 • Lilian Nijhuis, ‘Een ‘onvoorsiense vlamm’, conflict in gedichten over de brand van de Nieuwe Kerk in Amsterdam ‘, De Zeventiende Eeuw congres, Antwerp, 30 August 2019.
 • Hanneke van Asperen, ‘Visuele voorstellingen van rampen en solidariteit’, Historicidagen, Groningen, 24 augustus 2019.
 • Adriaan Duiveman, ‘Bidden voor de gemeenschap in de achttiende-eeuwse Republiek’, Historicidagen, Groningen, 24 augustus 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘Rampen als voorboden van de Apocalyps: een transconfessionele angst’, Historicidagen, Groningen, 24 augustus 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Community singing: rampliederen, saamhorigheidsgevoel en liefdadigheid’, Historicidagen, Groningen, 24 augustus 2019.
 • Fons Meijer, ‘ Rampen en uitsluiting: Het tegengeluid van orthodox-protestanten rond 1820′, Historicidagen, Groningen, 24 augustus 2019.
 • Adriaan Duiveman, ‘Suffering with the Nation: Disaster, Religion and Solidarity at the Dawn of Modernity, c. 1700-1850’, Early Modern Conference, Durham, 23 juli 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘Early Modern Identity in a Transnational Perspective: The Case of the St. Felix’s Flood (1530)’, Early Modern Conference, Durham, 23 juli 2019.
 • Fons Meijer, ‘The Politics of Disaster: Disaster Discourse and Consensus Ideology in the Netherlands’, Early Modern Conference, Durham, 23 juli 2019.
 • Lilian Nijhuis, ‘The Metaphor of Metamorphosis: Interpreting Early Modern Literary Reflections on Disasters’, Early Modern Conference, Durham, 23 juli 2019.
 • Adriaan Duiveman, ‘Praying for (the) Community: Disasters, Ritual, and Solidarity in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, 15th International Congress on the Enlightenment, University of Edinburgh, 17 July 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Nederlanders en het water’, Op de zeepkist, compagnietheater Ludwig, Amsterdam, 26 mei 2019.
 • Marieke van Egeraat and Lilian Nijhuis, ‘Verwoeste kerken, identiteit en verdeeldheid’, lecture at: KNAW Workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’, Radboud University Nijmegen, 23 May 2019.
 • Adriaan Duiveman and Fons Meijer, ‘Rampspoed, religie en risico’, lecture at: KNAW Workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’, Radboud University Nijmegen, 23 May 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Tussen Verlichting en Romantiek. Rampverwerking in Nederland vanuit historisch-letterkundig perspectief, 1755-1800’, lecture at: KNAW Workshop ‘Vijf eeuwen rampen en risico’s’, Radboud University Nijmegen, 23 May 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Over de strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’, lezing bij het Science Cafe Tilburg, 7 mei 2019.
 • Adriaan Duiveman, ‘De polder als eeuwig slagveld: Landschap, waterbeheer en militaire metaforiek,’ lezing en workshop aan de afdeling Nederlandse taal en cultuur aan de Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest, 2 mei 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘De overstroming in Leuven (1573): een ramp met discussie tot gevolg’, lecture at Dag van het Onderzoek, VNVNG, Antwerp, 26 April 2019.
 • Fons Meijer, ‘Studying disasters in the 19th century: theoretical framework’, presentatie bij de theme meetings GSH Nijmegen, 18 april 2019.
 • Lotte Jensen, ‘De strijd tegen het water en de Nederlandse identiteit’, lezing voor het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, Venray, 8 april 2019.
 • Fons Meijer, ‘Liefdadigheidsuitgaven en rampgeschiedenis in de negentiende eeuw’, presentatie tijdens de expertmeeting Universiteit van Wroclaw, 4 april 2019.
 • Hanneke van Asperen, ‘Voorbeeldige Dijkdoorbraken: Een kunsthistorisch onderzoek naar afbeeldingen van rampen’, presentatie tijdens de expertmeeting Universiteit van Wroclaw, 4 april 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘Dealing with disasters. Sixteenth-century sources and disaster studies’, gastlezing BA-cursus ‘Science and Magic, University College Utrecht, 2 april 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Zingen om het hoofd boven water te houden. Overstromingen en liedcultuur in Nederland’, lezing tijdens het symsposium Water (un)saftey and concepts of nature, Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam, 21 maart 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Wij tegen het water’, lezing tijdens discussieavond Radboud Reflects, Radboud University Nijmegen, LUX Nijmegen, 19 maart 2019.
 • Hanneke van Asperen, ‘Liefdadigheid na de vloed: De panelen van de Sint-Elisabethsvloed in de Grote Kerk’, lezing tijdens bijeenkomst van Vrienden Grote Kerk Dordrecht, Dordrecht, 9 maart 2019.
 • Fons Meijer, ‘The Charitable Dutchman: “Benevolence” as Dutch Character Trait in the French Era, 1806-1813’, congres ‘Foreign Eyes on the Dutch Republic’, Radboud Universiteit, 21-22 februari 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Typisch Nederlands. De eeuwenoude strijd tegen het water,’ Studium Generale Maastricht, 19 februari 2019.
 • Lotte Jensen, ‘Dutch Identity and Water Management: a Cultural-Historical Perspective’, NCR Dagen 2019, Utrecht, 31 januari-1 februari 2019.
 • Marieke van Egeraat, ‘Disasters as divine providence’, presentatie tijdens theme meetings GSH Nijmegen, 17 januari 2019.
 • Fons Meijer en Lotte Jensen, ‘Never Waste a Good Disaster: The Construction of Modern Monarchy in Times of Disaster in the Netherlands, 1807-1890’, congres ‘Monarchy and Modernity since 1500’, Universiteit van Cambridge, 8-9 januari 2019.

2018

 • Fons Meijer, ‘Establishing a Dutch Consensus Culture: Representations of Dutch Monarchs in Times of Disaster, c.1807-1861’, Workshop PHPN ‘In Pursuit of Legitimacy:  Power and its Manifestations in Political History’, Leiden Universiteit, 25-26 oktober 2018.
 • Fons Meijer, ‘Opstaan tegen het water: watersnood in Gelderland in de negentiende eeuw’, publiekslezing, stadsbibliotheek Nijmegen, 20 oktober 2018.
 • Adriaan Duiveman, ‘In rampspoed verbonden’, Avond van Wetenschap en Maatschappij, Ridderzaal, Den Haag, 8 oktober 2018.
 • Lotte Jensen, ‘Pompen of verzuipen. The Dutch with and against the water’, Go Dutch Seminar, Universitat Zurich, Zwitserland, 3 October 2018.
 • Adriaan Duiveman, ‘Praying for (the) Community: Disasters, Ritual and Solidarity in the Eighteenth-Century Dutch Republic’, gastlezing in het Geschiedenis mastervak ‘Coping with the crisis in Early Modern Times’, Universiteit van Groningen, 18 september 2018.
 • Hanneke van Asperen, ‘‘Anders niet als een bedervingh’: Een schoorsteenstuk voor het pesthospitaal in Leiden (1682)’, tijdens Radboud Medieval and Early Modern Studies Symposium: Work in Progress’, Radboud Universiteit Nijmegen, 18 september 2018.
 • Lotte Jensen, ‘Over de plagen van ons land. Nederlandse rampliederen en identiteitsvorming’, keynote at: 20th Colloquium Neerlandicum, Leuven University, 30 August 2018.
 • Lotte Jensen, ‘De watersnoodramp van 1861. Cremer versus Multatuli’, at: 13th Kneppelhoutwandeling, Heemkunde Renkum, Oosterbeek, 26 August 2018.
 • Lotte Jensen, ‘Picturing Reality? Singing about Natural Disasters in the Netherlands’, opening address at: Association of Low Countries Studies, University of Sheffield, 28 June 2018.
 • Hanneke van Asperen, ‘Naar het voorbeeld van de heilige Elisabeth. Een nieuwe blik op het altaarstuk met de Sint-Elisabethsvloed in het Rijksmuseum’, at: Symposium ‘Water’, Radboud Universiteit Nijmegen, 7 June 2018.
 • Lotte Jensen, ‘De strijd tegen het water. Rampen als motor achter nationale identiteitsvorming’, tijdens: InterScience De Jonge Akademie ‘Identiteit’, Prinsenhof, Delft, 18 april 2018, Video van de lezing staat online.
 • Marguérite Corporaal en Lotte Jensen, ‘From Famine to Floods: a Transnational Approach to Disasters’, European Social Science History Conference, Queens University, Belfast, Noord-Ierland, 7 april 2018.

2017

 • Lotte Jensen en Marguérite Corporaal, ‘From Famine to Floods: a Transnational approach to Natural Disasters’, Conference ‘Europe contested’, Centre for Historical, Literary and Cultural Studies, Radboud Universiteit Nijmegen, 22 november 2017.

2015

 • Lotte Jensen, ‘Zie ons bezwijkend Vaderland, door ramp op ramp om strijd bedolven!’ Rampen tijdens het bewind van Lodewijk Napoleon (1806-1810), at: Symposium ‘Weerbaarheid in rampzalige tijden: de verwerking van historische catastrofen in de Lage Landen (ca. 1600-1850)’, Rijksuniversiteit Groningen, 19 June 2015.