Onderzoeker: Adriaan Duiveman
Begeleiders: Lotte Jensen en Joost Rosendaal

De achttiende eeuw wordt gezien als de eeuw van de Verlichting; een tijd van wetenschappelijke ontdekkingen en kritische reflectie op religie en politiek. Dit onderzoeksproject zal verkennen in hoeverre rampendiscoursen werden beïnvloed door de Verlichting. Tegelijkertijd focust het ook op de centrale vraag hoe lokale en nationale gemeenschappen worden geconstrueerd in deze rampendiscoursen.

De promovendus onderzoekt vormen van solidariteit in de verschillende aspecten van de achttiende-eeuwse omgang met catastrofen, zoals preventie (dijksolidariteit) en hulpverlening (collectes). Deze vormen van solidariteit worden verbonden met processen van lokale en nationale gemeenschapsvorming, herinneringscultuur en verklaringsmodellen die werden gebruikt om betekenis te geven aan catastrofale gebeurtenissen.

De Kerstvloed, 1717